Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Image

Välkommen att göra en ansökan

För att få tillgång till ansökningsformulären behöver du ett användarnamn (din e-postadress) och lösenord. Fyll i formuläret Ny användare så skickas ett lösenord via e-post inom fem minuter.

 

Läs alltid noga igenom respektive anvisning/utlysning innan du påbörjar en ansökan.

 

Uppgifterna registreras i ansökan stegvis och kan vid ett senare tillfälle kompletteras innan ansökan skickas. Samtliga uppgifter lagras direkt i Stiftelsens system för hantering av ansökningar.

 

Även bilagor skickas elektroniskt. Innan ansökan skickas ges en möjlighet att kontrollera och bekräfta innehållet. När din ansökan registrerats av oss får du en bekräftelse via e-post med diarienummer, vilket alltid skall användas vid all kontakt med Stiftelsen.

 

Observera att din e-postadress är ditt användarnamn, om du ansökt tidigare kan du använda samma användarnamn och lösenord.

 

Welcome to apply for grant

 

Always read the respective instruction / anouncement before you start an application.

 

To access the application you must have a password. Complete the form New users and a password will be sent to you via email in five minutes.

 

The data you enter is saved between the different steps and can later be supplemented before the completion of the application. All data is stored directly in the Foundation's system for handling applications.

 

Attachments are also sent electronically. Before the application is sent you are given an opportunity to check and verify the contents. Once your application has been registered by us you will receive a confirmation e-mail including registration number (diarienummer) which shall be used in all contact with the Foundation.

 

OBSERVE your e-mail address is your username.

Hjälp

Inloggning

       

 

Glömt lösenord

Ny användare